Breaking News

Recent Posts

Karomah Mbah Kholil Mbangkalan Menyembuhkan Penyakit Lumpuh

Waktu dulu, Mbah Kholil Mbangkalan (begitu orang-orang ditempatku menyebutkan Bangkalan-Madura) akan kedatangan tamu orang cina perempuan. Tamu tersebut mempunyai hajat karena sudah capek berobat dari penyakit lumpuh, tanya kesana-kemari, akhirnya mendengar kemasyhuran kewalian Mbah Kholil. Dari Cina datang ke-Bangkalan dengan ditandu (diangkat empat orang dengan menggunakan tandu) maklum jaman dulu …

Read More »

Tiga Jurus Kunci Gus Dur Dalam Bersikap

Ada tiga jurus kunci yang digunakan Gus Dur dalam bersikap: keIslaman, keIndonesiaan dan Kemanusiaan. Di dalam aspek keislaman, sebagai pemikir yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, sikap Gus Dur jelas memperjuangkan fikrah Nahdliyyah, antara lain: Fikrah tawassuthiyyah (pola pikir moderat) yang senantiasa bersikap tasamuh (toleran), tawazun (seimbang-proporsional), dan i’tidal (adil). …

Read More »

Gus Dur dan Kisah Wirid Doa Ashabul Kahfi

Pada tulisan sebelumnya, saya menceritakan tentang kisah wirid surat al-Fatihah 100 kali. Pada tulisan kali ini, saya ingin menceritakan tentang Gus Dur dan kisah wirid rabbanâ âtinâ min ladunka rahmatan wahayyi’ lanâ min amrinâ rasyadâ. Wirid ini, saya dengarkan beberapa tahun lalu ketika saya silaturahmi ke sebuah pesantren, yang jumlah …

Read More »